Polityka prywatności

1. Sklep przestrzega zasad poszanowania prywatności wszystkich swoich Użytkowników.

2. Żadne dane osobowe Użytkowników nie są zbierane bez ich wiedzy i wyraźnej zgody, za wyjątkiem danych niezbędnych do zrealizowania transmisji w sieci Internet takich jak adres IP komputera, z którego łączy się Użytkownik. Dane te nie są zbierane w sposób umożliwiający przypisanie ich do konkretnej osoby.

3. Sklep dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkowników zabezpieczone były w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom trzecim.

4. Sklep wykorzystuje cookies do poprawnego funkcjonowania i optymalizowania pod kątem wygody użytkowania. Sklep nie wykorzystuje cookies do pobierania informacji z komputera Użytkownika.